AKİT SON DAKİKA
MEKKE CANLI YAYINMEDİNE CANLI YAYIN

Örnek hayatlar... Utbe b.Gazvan

Örnek insan Utbe b.Gazvan'ın örnek hayatı...

İlk Müslümanlardan olan Utbe b.Gazvan, Habeşistan’a ve Medine’ye de ilk hicret edenlerden..

Allah yolunda güzelliklerle dolu mücadele veren usta okçulardan Kureyş’in elinde bulunan bütün şiddet ve intikam gücüne rağmen Resulullah(sav)’a biat etmekten onu alıkoyamadı. Zorluk ve korku günlerinde Utbe b.Gazvan kardeşleriyle birlikte direndi..

Resulullah (sav) ashabına Habeşistan’a hicret etmelerini emrettiğinde Utbe de hicret edenlerle birlikte çıktı.. Fakat Utbe’de Resulullah sevgisi ağır basınca Mekke’ye döndü ve O’nun yanından ayrılmadı.

Hicret zamanı Medine’ye gitti. O tüm mücadelelere katıldı.

Utbe, Resulullah(sav)’in vefatından sonra da silahını bırakmayıp oradan oraya koşmaya devam etti.

Hz. Ömer(ra), Utbe komutasında bir orduyu Ebulle’yi İranlılardan kurtarmak için gönderdi. Utbe Ebulle’yi teslim aldı.

Utbe b.Gazvan Ebulle’nin yerine Basra şehrini kurdu.

Basra’ya vali tayin edilen Utbe hac için Mekke’ye geldi. Hac sonrası Utbe, Basra’ya dönmek istemedi.

Hz. Ömer Utbe’ye gitmesini emretti.. Ancak Utbe’nin ömrü tekrar Basra’ya gitmeye yetmedi..