AKİT SON DAKİKA
MEKKE CANLI YAYINMEDİNE CANLI YAYIN

Örnek hayatlar... Hamza b. Abdülmuttalib

Peygamber Efendimiz (sav)’in amcası ve süt kardeşi Hamza b. Abdülmuttalib'in örnek hayatı...

Hamza b. Abdülmuttalib, Peygamber Efendimiz (sav)’in amcası ve süt kardeşiydi. Onlar beraber oynamış, beraber yürümüş, kardeş olmuşlar, aynı gelenek içinde yetişmişlerdi.

Bu iki genç daha sonra kendi yolunun yolcusuydu. Efendimiz (sav) kendine Allah yolunu seçmiş, tefekküre yönelmiş, Muhammed-ül Emin omuştu.

Hamza ise, Kureyş ve Mekke’nin ileri gelenleri arasında bir yer açmak için rakipleriyle yarışa girmişti.

Muhammed (sav)’in örnek insan oluşu Hamza’yı hep etkilemişti. İslam gelmiş Hz. Peygamber (sav) tebliğe başlamıştı. Hamza henüz müslüman olmamıştı.

Ebu Cehil ve avanesi Peygamber Efendimiz (sav)’e olmadık sözler sarfetmiş hakaretler yağdırmıştı.. Bunu öğrenen Hamza doğruca Kâbe’ye gitti.Ebu Cehil oradaydı. Kâbe’nin avlusunda Kureyş’in ileri gelenleriyle oturuyordu. Hamza, Ebu Cehil’in karşısına dikildi ve yayını sıyırıp onun kafasına indirdi. Ebu Cehil’in kafası yarıldı. Hamza şöyle bağırıyordu:

- Ben Muhammed’in dinini kabul ettim. Haydi gücün yetiyorsa bana karşılık ver bakalım.

Yeğenine yapılanlar ağrına gitmiş, kendisini iyice kızdırmıştı. Ebu Cehil’in başını yararak, müslüman olduğunu yüzüne haykırmıştı..

Allah Teala, İslamı Hz. Hamza ile güçlendirmiş, onu Allah Resulü’nü ve zayıf sahabeyi koruyan güçlü bir kol kılmıştı.

Hz. Hamza Müslüman olduktan sonra her şeyini Allah’a ve O’nun yüce dinine adamıştı. Allah Resulü de ona ‘’Allah’ın Aslanı’’ lakabını uygun görmüştü.

Bedir Savaşında Hz. Hamza  büyük işler başarmıştı. Mekke’nin ileri gelenlerinin cesetlerini ayaklar altına sermişti..

Mekkeliler yeni bir savaşa hazırlanıyordu. Hedefte öncelikle Hz. Muhammed (sav) ve Hz. Hamza vardı. Ebu Süfyan’ın karısı Hind, Bedir’de babasını, amcasını, kardeşini ve oğlunu kaybetmişti. Hind’e bunların bir kaçının Hz. Hamza tarafından öldürüldüğü haberi verilmişti..

Cübeyr b. Mutam’ın kölesi Vahşi mızrak atmada çok mahir biriydi. Hind, Vahşi’ye büyük servetin yanı sıra hürriyetini de vaad etti. Karşılığında ise Hz. Hamza’yı öldürmesini, kalbini ve ciğerini söküp kendine getirmesini istedi. Ve Uhud Savaşı başlamıştı. İki ordu birbirine girdi. Hz. Hamza büyük kahramanlıklar gösteriyordu. İslam ordusu müşrikleri bozguna uğratmıştı ki; okçular yerlerini terk etti.. Savaş bir anda tersine döndü..

Müslümanlar zor duruma düştü. Hz. Hamza vargücüyle savaşıyordu. Vahşi elinde mızrağı tetikte bekliyordu. Fırsatını bulan Vahşi mızrağını Hz Hamza’ya doğru fırlattı. Mızrak Hz. Hamza’ya saplanarak onu şehit etti. Vahşi onun kalbini ve ciğerini söküp aldı.