AKİT SON DAKİKA
MEKKE CANLI YAYINMEDİNE CANLI YAYIN

Örnek hayatlar... Abdullah bin Revaha

Allah Resulü'nün şiirlerini sevdiği Abdullah bin Revaha'nın örnek hayatı.

Birinci Akabe biatında Müslüman olan 12 Medineliden biri de Abdullah bin Revaha’dır. Hz. Peygamberin ashabı ile birlikte Medine’ye hicretinden sonra da Abdullah bin Revaha, İslam’ın zaferi ve Medine’de yerleşmesi için en çok çalışanlardandı. Abdullah bin Revaha yazar ve şair bir insandı. Allah Resulu onun şiirlerini sever ve ondan şiir okumasını isterdi. Abdullah bin Revaha; Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye ve Hayber gibi tüm büyük savaşlara katılmış ve İslamın zaferi için var gücüyle çarpışmıştı. Abdullah bin Revaha, şiirlerinde hep şehitlikten bahseder bütün arzusunda şehit olabilmekti. Mute Savaşında Zeyd ve Cafer’den sonra Efendimiz (sav)’in talimatıyla üçüncü komutandı. İkiyüz bin kişilik dev bir Rum ordusuna karşı mücadele veriyorlardı.

Zeyd bin Harise şehit oldu, yerine Cafer bin Ebu Talip geçti o da şehit düştü. Sonra sancağı üçüncü komutan Abdullah bin Revaha aldı. Abdullah bin Revaha uzun süre Rumlarla savaştı. Ama bir süre sonra şahadet şerbetini içti. Hz. Peygamber (sav) Medine’de ashabıyla birlikte oturmakta ve müzakereler yapmaktaydı. Birden sustu, gözleri yaşlarla doldu. Mute’de üç komutanın da şehit olduğunu bildiren Hz. Peygamber (sav):

Onlar cennette benim yanıma yükseldiler” buyurdu.